niedziela, 4 września 2011

Zdjątka

 Kora wczoraj wykonuje polecenie siad.
 Kora bawi się na szkoleniu z nowym kolegą. Kora wykonuje polecenie leżec, patrz
Kora na schodach wśród kwiatów

Brak komentarzy: